تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

تصاویر فتوشاپی باحال

تصاویر فتوشاپی : بدون شک فتوشاپ یکی از کاربردی ترین برنامه ها، شاید کاربردی ترین به معنای واقعی کلمه، در دنیای عکاسی امروزی باشد. این برنامه چنان انقلابی در حوزه ی عکاسی ایجاد کرده است که امروزه نمی توان این هنر را بدون چنین برنامه ای متصور شد و حتی آماتورترین عکاسان نیز با این نرم افزار آشنایی نسبی دارند.

cover image 58ff3a9436cbf 700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

با این برنامه می توان تغییرات زیادی در عکس های گرفته شده ایجاد کرد، چه این تغییر شامل حذف کردن بخشی از عکس باشد چه ایجاد تغییرات در آن و حتی اضافه کردن برخی عناصر بصری. یکی از جذاب ترین کارهایی که می توان با این نرم افزار انجام داد اضافه نمودن عناصری متفاوت با عکس گرفته شده به آن است از جمله عناصری که نشان از شوخ طبعی عکاس یا متخصص جلوه های تصویری داشته باشد.

عکاسی به نام جیمز پاپسیس با استفاده از حس شوخ طبعی خود عناصری را به عکس های خود از مناظر طبیعی و اماکن مشهور اضافه کرده است که دیدن آن ها خالی از لطف نخواهد بود.

bbq feb 2017 58fe48dc504ab 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

Diver droplet 2 58fe47e0ea2ab 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

doughnut 2 58fe4799b268b 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

flour jump 58fe47f1a03ea 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

Friendly fire 58fe47aa082e1 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff014fd54b9 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff015a7ea78 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff015ce080f 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff015f4e919 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff016acaad4 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff016d6cb1e 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff016f8d1ec 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff0155ec1e9 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff0163eb8df 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff0171b556f 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff0173b95c4 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff0175a0d04 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff01583cd96 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff01777c9cc 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff0161911d1 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff0166216ca 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

If Photoshop had its own sense of humour this is what it would create 58ff01687988e 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

lighthouse 58fe4808824d3 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

no exit 58fe47c43c044 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

polar panels 58fe47e9cecf4 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

Shower Cap 58fe478c7979a 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

star fish 58fe47fa90dde 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

stranded 58fe47a175137 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

suits 2017 58fe47d56a4e3 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید

upgrade 58fe47804f4bc 880 w700 تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید


حتما بخوانید :  شفق های قطبی در زمستان زیبا و دوست داشتنی + تصاویر