تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تقلب کردن در کنکور و امتحانات

تقلب در کنکور : تقلب کردن سر جلسه امتحان یکی از بخش های جدائی ناپذیر تحصیل در مدرسه یا دانشگاه محسوب می شود. بسیاری از دانشجوها بدون مطالعه درس ها و آمادگی سرجلسه حاضر شده و به امید امدادهای غیبی یا کمک گرفتن از تقلب هایی هستند که روی برگه، کف دست یا روی لباس خود نوشته اند.

رایج ترین روش برای بردن تقلب سر جلسه امتحان، نوشتن پاسخ های احتمالی روی برگه های بسیار ریز و قرار دادن آنها زیر برگه امتحان است. اما شاید برایتان جالب باشد بدانید که برخی از محصلان روش های بسیار عجیب و مبتکرانه ای برای این کار دارند. مثلا فرض کنید، یک دانشجوی خلاق و البته تنبل برای گرفتن نمره قبولی همه فکر خود را به کار بسته و پاسخ ها را تایپ کرده و آنها را روی برچسب آب معدنی چاپ کرده تا بتواند در راحت ترین حالت ممکن، تقلب کند.

برای دیدن خلاقیت های خنده دار این دانشجوها در ادامه این مطلب با شهر مطلب همراه باشید.

تصاویر روش های جدید تقلب در کنکور و امتحانات

1 56 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

روش های تقلب کردن در کنکور

2 25 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تقلب در کنکور

3 28 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تصاویر تقلب کردن در کنکور

4 23 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 5 18 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 6 19 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تقلب کردن دختر ها در کنکور

حتما بخوانید :  گرانترین ها در جهان + عکس های جالب از چیزهای لوکس و گرانقیمت

7 18 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 8 16 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

jrgf nv ;k;,v

9 17 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 10 18 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تقلب جدید

11 16 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 12 25 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

نحوه تقلب کردن در امتحان کنکور

13 19 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 14 18 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تقلب ابتکاری

15 17 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 16 14 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 17 13 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 18 12 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تقلب کردن در کنکور با لیوان

19 10 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 20 12 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تقلب در کنکور با انگشتر

21 11 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 22 11 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 23 10 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 24 8 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 25 10 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تقلب با موبایل

26 8 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 27 6 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 28 7 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 29 6 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر

تقلب با عینک در امتحان

30 8 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 31 7 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 32 5 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 33 4 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 34 4 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 35 4 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 36 4 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر 37 4 تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر