تمرینات یوگا قبل از خواب برای اینکه یک خواب راحت داشته باشید

تمرینات یوگا برای یک خواب راحت

تمرینات یوگا قبل از خواب : برای یک خواب راحت می توانید به سراغ ورزش بروید. تمرینات یوگا برای شما مفید خواهند بود.

تمرینات یوگا قبل از خواب : حرکت Child’s Pose

تمرینات یوگا

درحالی‌که زانوهایتان زیر شما خم هستند روی زمین زانو بزنید، انگشتان بزرگ پا و زانوها در امتداد هم قرار دارند.

به سمت جلو خم شوید تا پیشانی شما به زمین بخورد.

بازوها را به سمت ببرید تا پشتتان کشیده شود.

درحالی‌که در این وضعیت قرار دارید آهسته نفس بکشید.

تمرینات یوگا قبل از خواب : حرکتDownward Facing Dog

تمرینات یوگا

روی دست و پا زانو بزنید به طوری که کف دستان شما جلوی شانه‌ها قرار گرفته و انگشتان از هم باز باشند.

درحالی‌که نفس می‌گیرید زانوها را از زمین جدا کنید تا کمر شما به سمت سقف قرار گیرد.

دست‌ها و پاها را صاف نگه‌دارید اما در هم قفل نباشند.

سر و گردن باید در زاویه‌ی راحتی نسبت به بازوها قرار گیرند و نگاهتان رو به پایین باشد.

تمرینات یوگا قبل از خواب : حرکت Upward Facing Dog

تمرینات یوگا

روی شکم دراز کشیده، دست‌ها را کنار قفسه‌ی سینه نگه داشته و انگشتان از هم باز باشند.

همزمان با نفس گرفتن بالاتنه‌ی خود را از زمین بلند کنید تا باسن از زمین فاصله گیرد.

حتما بخوانید :  دختر ایرانی نینجا و بازتاب جهانی دختران نینجا کار ایرانی + عکس

گردن خود را صاف نگه داشته و نگاهتان به سمت بالا باشد.

تمرینات یوگا قبل از خواب : حرکت Reclined Spinal Twist

تمرینات یوگا

به پشت دراز بکشید، به آرامی زانوها را به سمت قفسه‌ی سینه بالا بیاورید. پاها را کنار هم نگه دارید.

دست‌ها را کاملاً به سمت بیرون بکشید.

به آرامی زانوهای به هم چسبیده‌ی خود را به سمت چپ ببرید. زانوهای شما باید هم راستا با باسنتان باشند.

سرتان را آرام به سمت راست چرخانده و برای چند ثانیه آرام در همین حالت بمانید.

به حالت اولیه برگردید و سپس برای سمت دیگر این کار را تکرار کنید.

تمرینات یوگا قبل از خواب : حرکت Head to Knee

تمرینات یوگا

روی زمین نشسته و پای چپتان را جلوی خود دراز کنید.

پای راست را تا کنید تا کف پا مقابل سمت داخلی ران پای چپ قرار گیرد.

به سمت جلو خم شده و پای چپ را با دو دست بگیرید.

سر، قفسه‌ی سینه و شکم باید مستقیم بالای پای چپ قرار داشته باشند. ( اگر نمی‌توانید راحت به زمین برسید تا جایی که راحتید خودتان را بکشید )

برای چند ثانیه در این حالت بمانید و سپس برای سمت دیگر آن را تکرار کنید.

تمرینات یوگا قبل از خواب برای اینکه یک خواب راحت داشته باشید


حتما بخوانید :  پاسخ خانم ملکه استقلالی به فروزان +عکس