تنبیه جالب چهارشنبه سوری برای دستگیر شدگان + تصاویر

تنبیه اجتماعی دستگیرشدگان چهارشنبه سوری

بیش از ۸۰ نفر از متهمان اخلال در نظم عمومی در شب چهارشنبه سوری به منظور آگاهی از میزان خساراتی که به سطح شهر و اموال عمومی و خصوصی وارد کردند، عصر چهارشنبه از این مناطق بازدید و به پاکسازی محل پرداختند.

تصاویر تنبیه چهارشنبه سوری