تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوها

تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان

تولد چهارقلوها : به گزارش شهر مطلب، امید جهانتیغ که شغلش کارگری است صاحب چهار قلو شده است.وی به همراه همسر و چهارقلوها در یک اتاقک به همراه خانواده پدریش زندگی می کنند.برای نگهداری از این چهارقلو ها تمام خانواده تلاش میکنند اما مادر چهار قلوها (سیمین،ثمین،نگین و محمد امین) ، از کمبود هزینه برای خرید پوشاک و شیر خشک می گوید.

DA86D987D8A7D8B1D982D984D988 تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوهاعکس چهارقلوها

resized 440438 313 تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوها

resized 440439 343 تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوهاتصاویر چهارقلوهای ایرانی

resized 440440 388 تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوها

resized 440441 919 تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوها

نوزاد چهارقلوها

resized 440442 184 تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوها

resized 440443 160 تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوهاتولد نوزاد چهارقلو

resized 440444 619 تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوهاعکس چهارقلو

resized 440445 834 تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوهاتولد چهارقلوها در سیستان


حتما بخوانید :  آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیات