تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان + تصاویر چهارقلوها

تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان

تولد چهارقلوها : به گزارش شهر مطلب، امید جهانتیغ که شغلش کارگری است صاحب چهار قلو شده است.وی به همراه همسر و چهارقلوها در یک اتاقک به همراه خانواده پدریش زندگی می کنند.برای نگهداری از این چهارقلو ها تمام خانواده تلاش میکنند اما مادر چهار قلوها (سیمین،ثمین،نگین و محمد امین) ، از کمبود هزینه برای خرید پوشاک و شیر خشک می گوید.

تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان/تصاویرعکس چهارقلوها

تصاویر چهارقلوهای ایرانی

نوزاد چهارقلوها

تولد نوزاد چهارقلو

عکس چهارقلو

تولد چهارقلوها در سیستان