تولد چهار قلو ها در قم + عکس چهارقلوهای قمی به دنیا آمدند

چهارقلوهای قمی به دنیا آمدند

تولد چهار قلو ها : یک مادر قمی در زایمان سوم خود صاحب دو دختر و دو پسر شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم با اشاره به تولد چهار قلوها در قم گفت:

شب گذشته مادری ۳۲ ساله با درد زایمان به بیمارستان امام رضا(ع) قم مراجعه کرد.

داوود علیمحمدی ادامه داد: این مادر که در ماه ششم بارداری بود بلافاصله بستری و با توجه به شرایط خاص وی چهار تیم درمانی مراحل سزارین و تولد نوزادان را تحت نظر داشتند.

تولد چهار قلو ها در قم – عکس چهارقلوهای قمی

چهارقلوهای قمی

وی ادامه داد: پس از طی مراحل درمانی در نهایت این مادر صاحب دو فرزند دختر و دو فرزند پسر شد که با توجه به شرایط خاص، نوزادان به بخش آی سی یو منتقل شدند.مدیر درمان تأمین اجتماعی قم ادامه داد:

بیمارستان امام رضا(ع) تحت نظر تأمین اجتماعی قم است و بر این اساس کلیه مراحل زایمان و بستری شدن کودکان به دلیل اینکه مادر آنها هم تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است رایگان است.

وی اعلام کرد که حال نوزادان در حال حاضر مساعد است و تا بهبود نهایی این نوزادان در بیمارستان بستری هستند.

تولد چهار قلو ها در قم