تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ

تگرگ‌هایی به اندازه توپ تنیس

طوفان شدید ولز جنوبی در استرالیا تگرگ‌هایی به اندازه توپ تنیس داشت.تصاویری از طوفانی ببینید که روز شنبه در ولز جنوبی استرالیا اتفاق افتاد و آنقدر شدید بود که تأثیرات بد و ویرانگری روی منطقه داشت.

این طوفان ویرانگر با تگرگ‌هایی به اندازه توپ تنیس به خانه‌ها، خودروها و تأسیسات برق شهر خسارت وارد کرد و برق بیش از ده هزار خانه در اثر این طوفان قطع شد و خانه‌ها را به تاریکی کشاند.

فیلم بارش تگرگ های بزرگ

در پی این طوفان که روز شنبه اتفاق افتاد، سه دختر نوجوان هم در اثر برخورد صاعقه به آن‌ها ، در بیمارستان بستری شدند.

تصاویر تگرگ های بزرگ

1 60 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ

عکس تگرگ بزرگ

2 51 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ 3 50 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ

بارش تگرگ

4 50 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ 5 48 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ

تگرگ های عجیب

6 45 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ 7 40 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ

خسارات بارش تگرگ

8 38 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ 9 34 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ

عکس هایی از تگرگ درشت

10 31 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ 11 30 تگرگ های بزرگ و عجیب در استرالیا + عکس و فیلم بارش تگرگ بزرگ


حتما بخوانید :  دختر مدل باحجاب آمریکایی با تیپ و لباس های باحجاب + تصاویر