جزیره آتشفشانی زیبا + تصاویر جزیره زیبا با آتشفشان فعال آگوشیما

جزیره زیبا و آتشفشانی آگوشیما +عکس

جزیره آتشفشانی زیبا آگوشیما در ۳۵۸ کیلومتری جنوب توکیو و در دریای فیلیپین قرار دارد و وسعت آن ۸٫۷۵ کیلومتر مربع است. آگوشیما بخشی از سیستم پارک های ملی فوجی هاکن ایزو ژاپن که شامل بسیاری از جزایر در این منطقه است، میباشد.

جزیره آتشفشانی زیبا و دیدنی

جزیره آتشفشانی زیبا آگوشیما در ۳۵۸ کیلومتری جنوب توکیو و در دریای فیلیپین قرار دارد و وسعت آن ۸٫۷۵ کیلومتر مربع است. آگوشیما بخشی از سیستم پارک های ملی فوجی هاکن ایزو ژاپن که شامل بسیاری از جزایر در این منطقه است، میباشد. آخرین فعالیت آتشفشانی گزارش شده از قله این جزیره به ۲۳۱ سال پیش باز میگردد که باعث مرگ ۱۳۰ تا ۱۴۰ نفر از حدود ۲۳۰ ساکن این جزیره در آن سال شد. تاریخ آغاز سکونت انسانها در این جزیره مشخص نیست ولی طی سرشماری سال ۲۰۱۴ در حال حاضر فقط حدود ۲۰۰ نفر ساکن دارد که همه ژاپنی هستند.

به طور متوسط ۵۰% از حرکت قایقها به این جزیره به دلیل شرایط نامناسب جوی لغو میشوند، پس مطمئن ترین راه برای دسترسی به آن از طریق هلیکوپتر است.

525232 592 جزیره آتشفشانی زیبا + تصاویر جزیره زیبا با آتشفشان فعال آگوشیما

عکس جزیره آتشفشانی زیبا

525233 323 جزیره آتشفشانی زیبا + تصاویر جزیره زیبا با آتشفشان فعال آگوشیما

تصاویر دیدنی از جزیره آتشفشانی و زیبا

525234 492 جزیره آتشفشانی زیبا + تصاویر جزیره زیبا با آتشفشان فعال آگوشیما

عکس جزیره زیبا

525235 796 جزیره آتشفشانی زیبا + تصاویر جزیره زیبا با آتشفشان فعال آگوشیما