جشنواره لاله ها در کرج با زیبایی های منحصر به فرد + عکس

تصاویر جشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرج : هر ساله در فصل بهار، کرج که به شهر لاله ها معروف است میزبان این گل های زیبا می شود.امسال نیز جشنواره لاله ها با هزاران شاخه گل رنگارنگ در بوستان شهید چمران پذیرای علاقه مندان به طبیعت می باشد.

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها در کرججشنواره لاله ها در کرج


حتما بخوانید :  جت های جنگنده ( معرفی و مشخصات 10 هواپیمای جنگنده برتر جهان )