جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان در مشهد با حضور بازیگران زن

چهره ها در جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان مشهد

جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان شهیدبهشتی مشهد.

جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان

جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان شهید بهشتی مشهد، با همت جمعی از خیرین و با حضور هنرمندان در این مرکز برگزار شد.

143567 965 جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان در مشهد با حضور بازیگران زن 143568 722 جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان در مشهد با حضور بازیگران زن

332336 706 جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان در مشهد با حضور بازیگران زن 332337 522 جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان در مشهد با حضور بازیگران زن 332338 516 جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان در مشهد با حضور بازیگران زن 332339 357 جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان در مشهد با حضور بازیگران زن 332340 591 جشن شکوه مهرورزی آسایشگاه معلولان در مشهد با حضور بازیگران زن

 

اين موسسه در سال ۱۳۸۰ تحت نظارت سازمان بهزيستي استان خراسان رضوي با هدف نگهداري ،
آموزش ، توانبخشي و باز تواني معلولين ذهني بي سرپرست و رها شده در سطح مشهد تاسيس
گرديد .

بخشي از خدماتي كه مؤسسه به عنوان تنها مركز نگهداري معلولين ذهني پسر بي سرپرست افتخار
ارائه
ن را به مددجويان دارد: كاردرماني ، گفتار درماني، خدمات پزشكي و دندانپزشكي ، روانپزشكي و
روانشناسي ، مددكاري و مشاوره و برنامه هاي فرهنگي ، تفريحي و آموزشي است. عمده هزينه هاي
اين آسايشگاه از محل كمك هاي نقدي و غير نقدي مردمي از جمله صدقات ، نذورات ، فطريه ، وقف ،
قرباني و ساير وجوه شرعيه تامين مي گردد. با سپاس از خداوند مهربان ،نيك مي دانيم كه ارائه ي
خدمات مطلوب به توانخواهان اين مؤسسه را مديون حمايت و مساعدت خيرين نيك انديشي هستيم كه شكرانه سلامت و سعادت خود را صرف ايتام بستري در اين آسايشگاه مي نمايند .


حتما بخوانید :  عامل حمله تروریستی به بازار برلین کیست؟ + عکس و مشخصات