جشن مردم شهر حلب در خیابان های حلب به افتخار پیروزی + تصاویر

جشن مردم شهر حلب پس از پیروزی بر تروریست ها

جشن مردم شهر حلب : پس از اعلام آزادی کامل شهر حلب، جمعی از مردم این شهر با حضور در قلعه تاریخی حلب پیروزی بر تروریست ها را جشن گرفتند.