جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان )

جشن نوروز در کردستان

مردم روستای پالنگان با روشن کردن و چرخاندن مشعل ها و همچنین روشن کردن آتش بر بلندی های روستا جشن سنتی نوروز را برگزار می کنندو با ساز و آواز، رقص و پایکوبی به استقبال بهار می روند. روستای پالنگان (پلنگان) از توابع شهرستان کامیاران،یکی از روستاهای زیبا و تاریخی استان کردستان است که در ابتدای منطقه اورامانات قرار دارد

عکس های جشن نوروز در کردستان

57451784 Arash Khamooshi 1 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451785 Arash Khamooshi 2 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451786 Arash Khamooshi 3 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451788 Arash Khamooshi 5 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451789 Arash Khamooshi 6 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451790 Arash Khamooshi 7 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451791 Arash Khamooshi 8 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451792 Arash Khamooshi 9 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451793 Arash Khamooshi 10 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451794 Arash Khamooshi 11 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451795 Arash Khamooshi 12 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451797 Arash Khamooshi 14 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451799 Arash Khamooshi 16 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451800 Arash Khamooshi 17 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451801 Arash Khamooshi 18 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451802 Arash Khamooshi 19 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451803 Arash Khamooshi 20 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451804 Arash Khamooshi 21 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451805 Arash Khamooshi 22 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451806 Arash Khamooshi 23 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451807 Arash Khamooshi 24 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451808 Arash Khamooshi 25 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451809 Arash Khamooshi 26 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451810 Arash Khamooshi 27 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451811 Arash Khamooshi 28 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451812 Arash Khamooshi 29 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان ) 57451813 Arash Khamooshi 30 جشن نوروز در کردستان ( تصاویر زیبا از جشن سنتی نوروز کردستان )


حتما بخوانید :  دانلود آهنگ جدید امیر تتلو به نام ( گیر کردم رو تو )