جنگ بُزها در چین + تصاویر انتخاب جالب پادشاه بُز ها

عکس مسابقه انتخاب پادشاه بُزها

جنگ بُزها در چین : هرساله در شهر نانتونگ چین مسابقه‌ای با عنوان «انتخاب پادشاه بزها» برگزار میشود که در آن، بزها به نبرد یک دیگر میروند که در پایان بُزی که بیشترین نبردهارا پیروز شده باشد به مقام پادشاه بزهای چین میرسد.

مسابقه انتخاب پادشاه بزها در چینمسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

مسابقه انتخاب پادشاه بزها در چینمسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

مسابقه انتخاب پادشاه بزها در چینمسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

مسابقه انتخاب پادشاه بزها در چینمسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

مسابقه انتخاب پادشاه بزها در چینمسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

مسابقه انتخاب پادشاه بزها در چینمسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین


حتما بخوانید :  مادر سخت کوش فرزند معلوش را به اوج موفقیت رساند + عکس