جنگ بُزها در چین + تصاویر انتخاب جالب پادشاه بُز ها

عکس مسابقه انتخاب پادشاه بُزها

جنگ بُزها در چین : هرساله در شهر نانتونگ چین مسابقه‌ای با عنوان «انتخاب پادشاه بزها» برگزار میشود که در آن، بزها به نبرد یک دیگر میروند که در پایان بُزی که بیشترین نبردهارا پیروز شده باشد به مقام پادشاه بزهای چین میرسد.

1901317 جنگ بُزها در چین + تصاویر انتخاب جالب پادشاه بُز هامسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

1901313 جنگ بُزها در چین + تصاویر انتخاب جالب پادشاه بُز هامسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

1901312 جنگ بُزها در چین + تصاویر انتخاب جالب پادشاه بُز هامسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

1901314 جنگ بُزها در چین + تصاویر انتخاب جالب پادشاه بُز هامسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

1901315 جنگ بُزها در چین + تصاویر انتخاب جالب پادشاه بُز هامسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین

1901316 جنگ بُزها در چین + تصاویر انتخاب جالب پادشاه بُز هامسابقه انتخاب پادشاه بزها در چین


حتما بخوانید :  کفش پیتزا ( تولید کفش آدیداس به شکل پیتزا را در اینجا مشاهده کنید )