حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران

تصاویر قیمت‌ های نجومی در دومین حراج آثار هنری تهران

حراج آثار هنری تهران : دومین مرحله حراج تهران در سال که به فروش آثار مدرن و معاصر می‌پردازد و هنرمندان جوان نیز در آن حضور دارند، برگزار شد. مجموع نهایی فروش این حراج ١٢ میلیارد و ٢٣٣ میلیون تومان بود.

عکس های حراج تهران
فروش در حراج تهران
تصاویر حراج آثار هنری حراج تهران
قیمت ها در حراج تهران
عکس حراج آثار هنری در تهران