حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران

تصاویر قیمت‌ های نجومی در دومین حراج آثار هنری تهران

حراج آثار هنری تهران : دومین مرحله حراج تهران در سال که به فروش آثار مدرن و معاصر می‌پردازد و هنرمندان جوان نیز در آن حضور دارند، برگزار شد. مجموع نهایی فروش این حراج ١٢ میلیارد و ٢٣٣ میلیون تومان بود.

resized 448714 397 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
عکس های حراج تهران
resized 448715 847 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448716 929 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
فروش در حراج تهران
resized 448717 244 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448718 851 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
تصاویر حراج آثار هنری حراج تهران
resized 448719 625 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448720 108 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448721 377 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
قیمت ها در حراج تهران
resized 448722 147 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448723 921 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448724 194 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
عکس حراج آثار هنری در تهران
resized 448725 943 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448726 429 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448730 675 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448731 118 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448732 525 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448733 865 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448734 979 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448735 987 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448736 619 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران
resized 448737 720 حراج آثار هنری تهران با فروش ها میلیاری و نجومی + تصاویر حراج تهران

حتما بخوانید :  زلزله اندونزی امروز 8 خرداد 96 + جزئیات ، تصاویر و خسارات زلزله اندونزی