حفره های بدن انسان (فرو رفتگی ها) را بیشتر بشناسید + عکس

حفره های بدن انسان

حفره های بدن انسان عبارتند از: حفره جمجمه ای، حفره مهره ای، حفره سینه ای (مدیاستن) و حفره شکمی – لگنی که هریک از را توضیح می دهیم.

حفره ها فرورفتگي‌های بدن هستند كه اعضای مختلف بدن انسان را در خود جای داده اند.

حفره جمجمه ای: حفره ای است كه به وسیله استخوان‌های جمجمه بوجود می آید. در مجموع ۲۲ عدد استخوان، جمجمه را تشکيل مي دهند. در ضخامت برخي از استخوانهاي سر و صورت حفرات تو خالي هوايي به نام سينوس وجود دارند که به حفره بيني مرتبط هستند. غير از مفصل گيجگاهي فکي که تنها مفصل متحرک جمجمه است، بقيه استخوانها از طريق مفاصل ليفي به يکديگر متصل هستند.

1 hofre jomjomei حفره های بدن انسان (فرو رفتگی ها) را بیشتر بشناسید + عکسحفره مهره ای

این حفره از روی هم قرار گرفتن سوراخ مهره ها بوجود می آید.

2 hofre mohrei حفره های بدن انسان (فرو رفتگی ها) را بیشتر بشناسید + عکس

حفرهسینه ای (مدیاستن)

همان قفسه سینه است که به وسیله دنده­ها، مهره­های پشتی و جناغ سینه بوجود آمده است. مدیاستن در بخش فوقانی تا ورودی توراکس و ریشه گردن و در بخش تحتانی تا دیافراگم امتداد می‌یابد. بخش قدامی مدیاستن تا استرنوم و بخش خلفی آن تا دوازدهمین مهره­ی سینه‌ای کشیده شده است.

حفره شکمی – لگنی

این حفره در قسمت تحتانی حفره سینه قرار گرفته است. این حفره احشا را درون خود جای داده است.

حتما بخوانید :  تب کریمه کنگو در ایران ( از پیشگیری تا علائم و راه های درمان تب کریمه کنگو )

3 hofre shekami حفره های بدن انسان (فرو رفتگی ها) را بیشتر بشناسید + عکسحفره های بدن انسان (فرو رفتگی ها) را بیشتر بشناسید