حمله خرچنگ ها به ساحل در کوبا زندگی را مختل کرد + عکس

حمله خرچنگها به خلیج خوکها

حمله خرچنگ : در یک رویداد عجیب گروهی از خرچنگ ها به منطقه ساحلی خلیج خوک ها در کوبا حمله کردند.