حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس ۲۰۱۷ + تصاویر حمله تروریستی

تصاویر حمله کامیون مرگ به بازارچه کریسمس در برلین

ورود یک کامیون به یک بازارچه کریسمس در غرب شهر برلین در آلمان تا کنون ۱۲ کشته بر جا گذاشته است.

بر اساس اطلاعات پلیس حدود ۴۸ نفر نیز به شدت در این حادثه تروریستی مجروح شده و به بیمارستان ها منتقل شده اند. ظاهرا راننده این «کامیون مرگ» در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۶ به عنوان پناهنده به آلمان آمده است.

عکس های حمله کامیون به بازار برلین

حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین
حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین

حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس ۲۰۱۷ + تصاویر حمله تروریستی

منبع: رویترز