حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس ۲۰۱۷ + تصاویر حمله تروریستی

تصاویر حمله کامیون مرگ به بازارچه کریسمس در برلین

ورود یک کامیون به یک بازارچه کریسمس در غرب شهر برلین در آلمان تا کنون ۱۲ کشته بر جا گذاشته است.

بر اساس اطلاعات پلیس حدود ۴۸ نفر نیز به شدت در این حادثه تروریستی مجروح شده و به بیمارستان ها منتقل شده اند. ظاهرا راننده این «کامیون مرگ» در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۶ به عنوان پناهنده به آلمان آمده است.

عکس های حمله کامیون به بازار برلین

447320 537 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447321 494 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447322 452 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447323 406 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447324 673 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447325 825 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447326 553 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447327 472 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447328 733 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447329 834 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447330 560 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447331 729 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447332 745 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447333 212 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447334 887 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447335 885 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447336 878 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447337 493 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447338 887 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447339 606 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447340 362 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447341 347 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447342 994 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی
447343 893 حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس 2017 + تصاویر حمله تروریستی

حمله کامیون به بازار برلین در کریسمس ۲۰۱۷ + تصاویر حمله تروریستی

منبع: رویترز

حتما بخوانید :  اعتراض گوینده اخبار خوزستان در تلوزیون + عکس و جزئیات