حمید گودرزی در اروپا + عکس های جدید حمید گودرزی در اروپا

حمید گودرزی در اروپا: حمید گودرزی بازیگر ۳۸ ساله کشورمان به تازگی به اروپا سفر کرده و عکس هایی را نیز به یادگار گرفته است.

عکس های جدید حمید گودرزی در اروپا

حمید گودرزی بازیگر کشورمان به اروپا سفر کرده است.حمید گودرزی که مدتی پیش از همسرش ماندانا دانشور جدا شد, پس از پایان فیلمبرداری سریال گشت ویژه به اروپا سفر کرده است.این بازیگر ۳۸ ساله عکس های زیر از سفرش به اتریش را در صفحه شخصی اش منتشر کرده است.

حمید گودرزی در سفر به اروپا

حمید گودرزی در سفر به اروپا 1

حمید گودرزی در سفر به اروپا ۲

حمید گودرزی در سفر به اروپا 2

حمید گودرزی در سفر به اروپا

حمید گودرزی در سفر به اروپا 3