خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست

خالکوبی حیوانات خانگی : یک هنرمند اهل کره جنوبی به نام جیران برای روش ویژه ی خود در تتو کردن در شهر سئول به شهرت زیادی دست پیدا کرده است.

1 79 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

خالکوبی حیوانات خانگی

این تتو آرتیست، با صرف نظر از جزئیات، روی دست و بازوهای افرادی که دوست دارند، نقاشی های کارتونی از عکس حیوانات خانگی ان ها را تاتو می کند. این طرح ها با اینکه بسیار ساده و کودکانه به نظر می رسند، اما برای صاحبان این حیوانات جالب بوده و به همین خاطر، این هنرمند مشتری های زیادی دارد.

عکس خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان

2 77 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

3 75 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

4 68 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

5 68 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

6 66 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

7 63 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

8 56 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

9 52 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

10 36 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

11 30 1 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

12 25 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

13 23 1 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

14 25 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

16 19 1 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

17 15 1 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

18 13 1 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

19 11 1 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر

20 12 1 خالکوبی حیوانات خانگی بر روی پوست صاحبانشان + تصاویر


حتما بخوانید :  حشره گوشتخوار زشت ( عکس زشت ترین و جالبترین حشره جهان )