خراب شدن پل در جاده شیراز به جهرم + فیلم و عکس و جزئیات حادثه

فیلم فرو ریختن پل در جاده‌ شیراز به جهرم

خراب شدن پل در جاده شیراز : یک پل در جاده شیراز به جهرم فرو ریخت.

D981D8B1D988D8B1DB8CD8AED8AAD986D9BED984D8AFD8B1D8ACD8A7D8AFD987E2808CDB8CD8B4DB8CD8B1D8A7D8B2 D8ACD987D8B1D985 خراب شدن پل در جاده شیراز به جهرم + فیلم و عکس و جزئیات حادثه

دلیل خراب شدن پل در جاده شیراز به جهرم

D981D8B1D988D8B1DB8CD8AED8AAD986D9BED984D8AFD8B1D8ACD8A7D8AFD987E2808CDB8CD8B4DB8CD8B1D8A7D8B2 D8ACD987D8B1D985 1 خراب شدن پل در جاده شیراز به جهرم + فیلم و عکس و جزئیات حادثه

در ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه‌ی امروز ۲۶بهمن ماه، پل روی رودخانه شور در محور شیراز به جهرم نرسیده به پلیس راه جهرم، معروف به «پل کٙشه‌‌ی برفی» فرو ریخت.

فیلم خراب شدن پل در جاده شیراز


حتما بخوانید :  حادثه قطار مسافربری کامرون + عکس خارج شدن قطار در کامرون