خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر

خروج تروریست ها از شهر حلب

خروج تروریست ها : امروز پنج شنبه ۲۵ آذرماه صدها تن از تروریست ها به همراه خانواده هایشان براساس توافقی با ارتش سوریه از شهر حلب به حومه غربی این شهر انتقال پیدا کردند.