خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد

خسارت‌ زلزله مشهد

خسارت‌ زلزله مشهد : زمین‌لرزه ٦ ریشتری در ساعت ۱۰:۳۹ امروز بخش‌هایی از خراسان رضوی را لرزاند و طبق گفته معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر این زلزله تاکنون دو کشته داشته است.

عکس های خسارت زلزله مشهد

57463260 esmalizadeh 1 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463261 esmalizadeh 2 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463262 esmalizadeh 3 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463263 esmalizadeh 4 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463264 esmalizadeh 5 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463384 mohsen esmailzadeh1 5 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463386 mohsen esmailzadeh1 4 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463387 mohsen esmailzadeh1 7 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463388 mohsen esmailzadeh1 8 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463392 mohsen esmailzadeh1 12 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463394 mohsen esmailzadeh1 14 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463397 mohsen esmailzadeh1 17 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463398 mohsen esmailzadeh1 18 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463399 mohsen esmailzadeh1 19 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463403 mohsen esmailzadeh1 2 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463404 mohsen esmailzadeh1 3 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463405 mohsen esmailzadeh1 4 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463406 mohsen esmailzadeh1 5 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463407 mohsen esmailzadeh1 6 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463408 mohsen esmailzadeh1 7 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463410 mohsen esmailzadeh1 9 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463412 mohsen esmailzadeh1 11 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463413 mohsen esmailzadeh1 13 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463414 mohsen esmailzadeh1 14 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463415 mohsen esmailzadeh1 15 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463417 mohsen esmailzadeh1 17 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463418 mohsen esmailzadeh1 18 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463423 isna 2 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463424 isna 3 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463425 isna 4 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463430 isna 9 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463431 isna 10 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463434 isna 13 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463435 isna 14 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463436 isna 15 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463437 isna 16 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463477 isna 1 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463479 isna 3 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463481 isna 5 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463483 isna 7 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463486 isna 13 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463487 isna 14 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463488 isna 15 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463489 isna 9 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463490 isna 11 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد 57463492 isna 12 خسارت‌ زلزله مشهد + تصاویر خرابی های زمین لرزه مشهد


حتما بخوانید :  فرو ریختن سقف کلیسا در نیجریه و تعداد کشته و زخمی های ایرن حادثه + تصاویر