خطرات چهارشنبه سوری و حوادث دلخراش + عکس های + ۱۸

عکس مصدومین چهارشنبه سوری

خطرات چهارشنبه سوری : امروزه آگاهی مردم نسبت به خطرات و عواقب وحشتناک بازی با مواد محترقه بسیار بالا رفته است، اما هنوز هستند افرادی که فکر می کنند این حوادث فقط برای دیگران اتفاق می افتد.

عکس امیرحسین ۱۴ ساله نخستين قربانی چهارشنبه سوری ۹۵

000 74 خطرات چهارشنبه سوری و حوادث دلخراش + عکس های + 18


حتما بخوانید :  حجاب کارمندان ادارات و نهادها بازرسی می شود + جزئیات و شروع بازرسی