خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس

خلق آثار هنری با ضایعات خودرو

خلاقیت دختر ایرانی : فاطمه صفرپور متولد زاهدان و دانش آموخته معماری و ساکن کرج است. کارگاه کوچک او پر است از مجسمه هایی که با ضایعات خودرو ساخته شده است. دستان زنانه‌ی او بار‌ها سوخته است چرا که از پیکار آتش و آهن هنر می‌آفریند. هنری که به تجربه و خود آموز و بی هیچ استادی بدست آورده است. هنری که برای ادامه حیات دستان یاریگر نهادهای حامی هنر را می‌طلبد.

تصاویر خلاقیت دختر ایرانی

1157187 730 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157188 374 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157189 640 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157190 582 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157191 765 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157192 950 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157193 883 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157194 299 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157197 464 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157198 974 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157199 160 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157200 752 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157201 274 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157202 179 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157203 434 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157310 428 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157311 191 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157312 675 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس 1157313 503 خلاقیت دختر ایرانی در ساخت مجسمه با قطعات خودرو + عکس


حتما بخوانید :  ماساژ بدن زنان با چاقو شما را شگفت زده می کنید + تصاویر و جزئیات