هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

وسایل تزیینی که با استفاده از خمیر پلیمری ساخته شده اند

خمیر پلیمری : یک هنرمند روسی به نام آلیسا با استفاده از خمیر پلیمر (خمیر فیمو) آویزها و سنجاق سینه هایی می سازد که با هر آن چه که در این حوزه دیده اید بسیار متفاوت هستند. وی که به کار با خمیر پلیمری ژاپنی علاقه ی فراوانی دارد در ابتدا در زمینه ی ساخت گل های خمیری فعالیت می کرد و رفته رفته سبک خود را در ساخت زیور آلات و وسایل تزیینی پیدا کرد. آلیسا با استفاده از دست خمیر را به شکل های دایره ای در آورده و سپس جزییات بیشتر و بیشتری را به آن اضافه می کند. وی معمولا از این خمیر در زمینه ی ساخت اشکال حیوانات، پرندگان و چیزهای کوچک و جذاب استفاده می کند. در ادامه قصد داریم تعدادی از آثار ساخته شده به دست او را به شما نشان دهیم که تماشای آن ها خالی از لطف نخواهد بود.

تصاویر ساخت وسایل با خمیر پلیمری

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592c2d4b1a1cf 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592c2dd73a4f2 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592c2fbeaebdd 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592c2fe0d93e6 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17a3e79d1 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17a8a290b 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17a6708a4 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17b95d373 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17b223d1e 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17b5093e9 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17bd7c6dd 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17c69ba5a 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17d4a6d43 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d176d125c9 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d177a0b325 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d177c51334 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d177e87edd 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d1773c4ad2 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d1780f02d0 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d1790b22d3 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17717c93d 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d17835b6a5 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d18823f3d2 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

I make jewelry from polymer clay in unusual style 592d179875617 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس

IMG 2571 592c2699e0f4f 880 w700 هنرنمایی جالب با استفاده از خمیر پلیمری و ساخت و سایل تزئینی + عکس


حتما بخوانید :  ژست های خنده دار و باحال حیوانات (فقط بخند) + 81 عکس