خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران

عکس خودروی جدید پلیس تهران

خودروی جدید پلیس تهران : ورود ۲۰۰ دستگاه سراتو به ناوگان خودرویی پلیس پایتخت صبح امروز با حضور فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس تهران به ناوگان خودرویی پلیس اضافه شد.

000 20 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران

گزارش تصویری رونمایی خودروهای جدید پلیس پایتخت

resized 469714 695 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران
resized 469715 921 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران

خودروی جدید پلیس تهران

resized 469716 846 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران
تصاویر خودروی جدید پلیس تهران
resized 469717 245 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران
resized 469718 515 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران

عکس ماشین جدید جدید پلیس تهران

resized 469719 956 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران
resized 469720 109 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران

افتتاح ماشین جدید پلیس تهران

resized 469721 821 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران
resized 469722 883 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران

خودرو «سراتو» پلیس تهران

resized 469723 907 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران
resized 469724 848 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران
resized 469725 979 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران
resized 469726 839 خودروی جدید پلیس تهران رونمایی شد + عکس ماشین جدید پلیس تهران

حتما بخوانید :  حج 96 با حضور ایرانی ها تایید شد + جزئیات سفر حج 96 برای ایران