خودرو قدیمی و لوکس ترامپ در ۳۰ سال قبل + تصاویر جالب

عکس اولین خودرو دونالد ترامپ

خودرو قدیمی و لوکس ترامپ : کادیلاک لیموزین ۱۹۸۷ اولین ماشین دونالد ترامپ که دارای فکس، تلویزیون، دستگاه پخش فیلم، کاغذ خورد کن، میز، گاوصندوق و… به صورت جداگانه برای او طراحی شده است.

خودرو ترامپ

ماشین ترامپ
ماشین قدیمی ترامپ