خودرو سوزوکی Swift 2018 رونمایی شد + تصاویر

عکس رونمایی از محصول جدید سوزوکی

خودرو سوزوکی ۲۰۱۸ : خودروساز ژاپنی سوزوکی از محصول جدید خود (Swift 2018) رونمایی کرد.

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)

Suzuki Swift (2018)Suzuki Swift (2018)


حتما بخوانید :  موش های خواب زمستان ، نژاد در حال انقراض موش را مشاهده کنید