خوردن ادرار برای درمان بیماری + عکس اقدام چندش آور و عجیب

اقدام چندش آور هندی ها برای درمان بیماری

خوردن ادرار هندوها که گاو را حیوانی بسیار مقدس می دانند و عده ای از آنها بر این باورند که در ادرار گاو خاصیتی نهفته است که پلشتی ها را از بدن دور می سازد. هندوها که گاو را حیوانی بسیار مقدس می دانند و عده ای از آنها بر این باورند که در ادرار گاو خاصیتی نهفته است که پلشتی ها را از بدن دور می سازد.
اقدام چندش آور هندوها برای درمان بیماری هایشان

خوردن ادرار برای درمان بیماری

خوردن ادرار : هندوها که گاو را حیوانی بسیار مقدس می دانند و عده ای از آنها بر این باورند که در ادرار گاو خاصیتی نهفته است که پلشتی ها را از بدن دور می سازد. هندوها که گاو را حیوانی بسیار مقدس می دانند و عده ای از آنها بر این باورند که در ادرار گاو خاصیتی نهفته است که پلشتی ها را از بدن دور می سازد. در این باور عجیب آنها نوشیدن ادرار گاو ماده را پیش از طلوع آفتاب برای درمان بعضی بیماری های لاعلاج نظیر سرطان می نوشند.تصاویر مربوط به گاوداری در ایالت شمالی آگار است که صاحب آن گفته است هر روز به تعداد متقاضیان ادرار گاو افزوده می شود.

خوردن ادرار برای درمان بیماری – عکس اقدام چندش آور و عجیب

خوردن عجیب ادرار

تصاویر خوردن ادرار برای درمان بیماری – عکس اقدام چندش آور و عجیب