خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان

خوش اندام ترین کارگر : عکس های کارگر ساختمانی که یک بدنساز است را در ادامه و در سایت شهر مطلب می بینید. این کارگر ساختمانی عضلات بسیار قوی دارد و همانند یک بدنساز هر روز با استفاده از مصالح ساختمان تمرینات بدنسازی برای قوی تر شدن عضلات انجام می دهد.

یک کارگر ساختمانی به واسطه انتشار تصاویری از بدن عضلانیش در فضای مجازی معروف شده است.این کارگر مهاجر در مرکز استان هوبئی چین بعد از آنکه تصاویری از بدن عضلانی خود و شرح اینکه چگونه توانسته است به این فرم برسد به ستاره این روزهای فضای مجازی تبدیل شده است.

تصاویر جالب از خوش اندام ترین کارگر جهان

«شی شن‌ وی که ۲۳ ساله است روزانه ۳ تا ۵ هزار آجر را جابه‌جا می‌کند و بعد از آن که ویدئویی کوتاه از نحوه بدنسازی خود منتشر کرد تعداد فالورهایش از مرز یک میلیون نفر گذشت.

76e37f5726fdae99114df79903d2a0f5 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام
کارگر خوشتیپ
5382f4877ec9634db02cc69f9b06eb1a خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام
کارگر بدنساز
310b2ff9be8109cbc2a3b19151a2bf4c خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

عکس کارگر خوش اندام

7c4a42e4f2493e777e06f8fb3b78de57 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام
عکس های جالب از خوش اندام ترین و ورزشکارترین کارگر ساختمانی جهان
ac4127aba0cac2736ad5644854185229 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

عکس کارگر ورزشکار

a769e157e9f9b4be4900e7328b60dfc0 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

ورزشکارترین کارگر ساختمانی

23c51066cddc2231f48c2432011f5c7f خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

عکس کارگر ساختمانی خوشتیپ

4cc8779200d654db5566f4910117a9ed خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام
کارگر خوشتیپ
75083726e16bbba5bad1b43514ac652d خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

 

4535953468d8dee480e9cbef8bb5143d خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

 

71d00582f3c511b4842dd116192808f6 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

 

976c27aa603f3c439166e0dd50f32809 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

 

e1519d3a1c484dc94d9dea3483a96f69 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

 

4faabdad59c4c8554d329602ae5c513e خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام
537f00d0e96f9f01b58cf2302df87888 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

 

8fadba5ed3fa5440fd22618f2a70aa71 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

عکس های کارگر ساختمانی که یک بدنساز است

f0334029e68c5c7613c35b30eec2d0a1 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

عکس خوش اندام ترین کارگر

c883efbe3dc4643ca7092a966ef4588a خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام
پیش نمایش متای توضیحات: خوش اندام خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان
889e214c6a939c8beb86107ddaf3ed54 خوش اندام ترین کارگر ساختمانی جهان + عکس کارگر خوش اندام

حتما بخوانید :  تیپ جالب مرجان فردوسی پور، خواهر عادل فردوسی پور +عکس