خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( ۲۰ عکس متحرک جالب)

آدم های خوش شانسی که جان سالم به در بردند

خوش شانس ترین افراد دنیا: شاید شما به اندازه این آدم ها خوش شانس نباشید . لطفا هنگام رانندگی بیشتر دقت کنید تا جان خودتان و عابران پیاده به خطر نیفتد. خانواده تان چشم به راه شما هستند.

خوش شانس ترین افراد دنیا

۱- از پل عابر پیاده استفاده کنید . هرچند حادثه هیچ وقت خبر نمی کند

372662 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)۲- وقتی از خط عابر پیاده رد می شوید خیلی هم به راننده ها اعتماد نکنید

372663 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۳- لایی نکشید مخصوصا از بین کامیونها

372664 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۴- اگر جانتان را دوست دارید پشت خط تعیین شده بایستید .

372666 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۵ – کمربند ایمنی ، تکرار می کنم کمربند ایمنی

372668 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۶ – باید یک تابلو به تابلوهای رانندگی اضافه شود با عنوان « بساط کردن سرپیچ ممنوع »

372682 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۷- کلاه ایمنی در این تصادف ها می تواند زندگی شما را نجات دهد

372685 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۸ – گاهی یک حرکت به موقع می تواند جانتان را نجات بدهد البته اگر حواستان کاملا به جاده باشد

372703 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۹- گاهی هم فقط باید شانس داشته باشید

372704 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۱۰ – روزتان را با صدقه آغاز کنید

372722 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۱۱ – شاید این دفعه زود برسید ولی در کل دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است باور کنید

372723 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۱۲ – در روزهای برفی جاده ها لغزنده و دید راننده ها کم است. نزدیک خیابان برف بازی نکنید

372724 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۱۳- برای ورود به پارکینگ از در اصلی استفاده کنید

372744 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۱۴ – پشت مانع بایستید

372745 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۱۵- به خودتان رحم نمی کنید به عابران پیاده رحم کنید

حتما بخوانید :  ماساژ عجیب و غریب در ژاپن برای رفع خستگی + تصاویر

372748 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۱۶- گاهی پیاده رو هم امن نیست

372749 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۱۷ – اگر پشت سرتان هم چشم دارید از پیاده رو استفاده نکنید

372750 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)۱۸ – یک لحظه هم از کودکانتان غافل نشوید

372751 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۱۹ – خوش شانسی هم حدی دارد

372773 خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

۲۰ – از له کردن دوچرخه سوارها جدا خودداری کنید

خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( ۲۰ عکس متحرک جالب)


حتما بخوانید :  عکس های لو رفته قدیمی و جالب از کشتی تایتانیک و امکاناتش