دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر

تصاویر مدرسه شائولین زنان افغانستان

دختران افغانستان : ۱۰ نفر از زنان و دختران افغان در حال تمرین ووشو بر روی تپه‌ای در غرب کابل هستند. آنها در حال آماده‌سازی خود برای روزی هستند که افغانستان بتواند زنان و دختران خود را به رقابت‌های بین‌المللی بفرستد. سیما عزیزی، مربی ۲۰ ساله این زنان، بر این تصمیم راسخ است. مهارتی که او به ۹ شاگردش آموزش می‌دهد در زندگی روزمره نیز به کارشان می‌آید. او خاطره‌ای از یک کیف‌ربایی را به یاد می‌آورد که طی آن با استفاده از مهارتش در هنرهای رزمی توانسته بود مانع سرقت کیفش شود.

عکس دختران افغانستان

2189469 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189496 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189522 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189550 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189576 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189604 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189631 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189658 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189685 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189712 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189738 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189765 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر 2189793 دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی + تصاویر


حتما بخوانید :  تمرینات یوگا قبل از خواب برای اینکه یک خواب راحت داشته باشید