درخت کریسمس ۲۰۱۷ با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

مدل های درخت کریسمس

درخت کریسمس : سنت درخت کريسمس، به آلمان قرن شانزدهم ميلادی و زمانی که مسيحيان، درختان تزيين شده را به خانه‌های خود آوردند، برمی‌گردد. همچنين در آن زمان عده‌ای هرم‌هايی از چوب می‌ساختند و آنرا با شاخه‌های درختان هميشه سبز و شمع تزيين می‌کردند.

به تدريج رسم استفاده از درخت کريسمس در بخشهای ديگر اروپا نيز طرفدارانی پيدا کرد.

در تزیین درختهای کریسمس اولیه، به جای مجسمه فرشته در نوک درخت، از فیگورهای پریهای کوچک- به نشانه ارواح مهربان- یا زنگوله و شیپر- که برای ترسانیدن ارواح شیطانی به کار میرفت- استفاده می‌شد.

در لهستان، درخت کریسمس با مجسمه های کوچک فرشته، طاووس و پرندگان دیگر و تعداد بسیار زیادی ستاره، پوشیده می‌شد. در سوئد، درخت را با تزیینات چوبی که با رنگهای درخشان رنگ آمیزی شده اند و فیگورهای کودک و حیوانات از جنس پوشال و کاه تزیین می‌کنند. دانمارکیها، از پرچمهای کوچک دانمارک و آویزهایی به شکل زنگوله، ستاره، قلب و دانه برف استفاده می‌کنند. مسیحیان ژاپنی بادبزنها و فانوسهای کوچک را ترجیح می‌دهند.

تزیین درخت در اوکراین نیز بسیار جالب است، آنها حتما در تزیین درخت خود از عنکبوت و تار عنکبوت استفاده می‌کنند و آنرا خوش یمن می‌دانند، زیرا بنا بر یک افسانه قدیمی، زنی بی‌چیز که هیچ وسیله‌ای برای تزیین درخت و شاد کردن فرزندان خود نداشت، با غصه به خواب می‌رود و هنگام طلوع خورشید متوجه می‌شود که درخت کریسمس خانه اش با تار عنکبوت پوشیده شده است و این تارها با دمیدن خورشید به رشته های نقره مبدل شده‌اند.

حتما بخوانید :  کاسرول گوشت و سیب زمینی خوشمزه درست کنید + آموزش تهیه

تزیین درخت کریسمس با ایده های جدید

Certain combination for a Christmas tree درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
Scandinavian design for Christmas درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
Comfortable and cozy living room for Christmas درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

 

eclectic Christmas tree decor درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
Turquoise Christmas tree decoration درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
Christmas tree around the dining room درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
Corner Christmas Tree decor درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms1 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms2 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms3 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms4 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms5 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms6 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms7 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms9 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms10 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms11 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms12 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms13 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms14 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms15 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms16 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms18 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms19 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms20 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms21 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms23 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms24 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms25 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms26 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه
christmas living rooms27 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

designrulz x mas tree 001 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

designrulz x mas tree 002 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

designrulz x mas tree 003 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

designrulz x mas tree 004 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

designrulz x mas tree 005 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

designrulz x mas tree 006 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

designrulz x mas tree 007 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

designrulz x mas tree 008 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree dr 0900 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه christmas tree dr 090023 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree deco designrulz 001 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree deco designrulz 002 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree deco designrulz 003 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree deco designrulz 004 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree deco designrulz 005 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree deco designrulz 006 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree deco designrulz 007 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

designrulz2 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas deco designrulz 001 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas deco designrulz 002 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas deco designrulz 003 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree designrulz 001 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree designrulz 002 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree designrulz 003 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree designrulz 004 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree designrulz 005 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

christmas tree designrulz 006 درخت کریسمس 2017 با مدل های جدید + عکس و تاریخچه

درخت کریسمس ۲۰۱۷ با مدل های جدید + عکس و تاریخچه