دزدی از امامزاده اسماعیل با حفر تونل در گجساران + تصاویر

ماجرای حفر تونل برای سرقت از امامزاده + تصاویر

دزدی از امامزاده اسماعیل : تونلی توسط افراد ناشناش در نزدیکی امامزاده اسماعیل(ع) حفر شده که ظاهرا این افراد به دنبال شی تاریخی یا قیمتی بوده اند.

حفر تونل برای سرقت از امامزاده

فرزین بهمنی آزاد رئیس اوقاف و امور خیریه گچساران در خصوص شایعه اخیرسرقت از امامزاده اسماعیل(ع) در روستای موگ این شهرستان گفت:این مسله واقعیت داشته اما سارقان هیچ گونه دستبردی به وسایل و صندوقات نذورات این امامزاده نزده اند.

وی افزود:حفاری و تونلی توسط افراد ناشناش در نزدیکی این امامزاده صورت گرفته که ظاهرا این افراد به دنبال شی تاریخی یا قیمتی بوده اند و هیچ سرقتی در خود امامزاده صورت نگرفته است.

روستای موگ از توابع دهستان بویراحمد گرمسیری و در فاصله ۴۰ کیلومتری گچساران و پس از روستای اسپر واقع شده است این روستا دارای جاذبه های طبیعی و گردشگری بسیار زیبایی بوده و بقعه متبرکه امامزاده اسماعیل(ع) جذابیت خاصی به این روستا داده و این امامزاده مورد احترام بسیار مردم گچساران است.

دزدی از امامزاده اسماعیل

سرقت از امامزاده اسماعیل در گچساران

کندن تونل برای سرقت از امامزاده

کندن تونل برای سرقت از امامزاده در گچساران

کندن تونل برای سرقت از یک امامزاده در گچساران

ماجرای حفر تونل برای سرقت از امامزاده

دزدیدن عروس + تصاویر عجیب از رسم دزدیدن عروس