میهن هاست
صفحه اصلی آموزش دستبند دوستی زیبا و ساده + آموزش تصویری بافت دستبند دوستی

دستبند دوستی زیبا و ساده + آموزش تصویری بافت دستبند دوستی

طریقه بافت دستبند دوستی

دستبند دوستی : بافت این دستبند٬ یکی از تکنیک های بافت است که با یاد گرفتن آن می توانید دستبند های پسرانه و دخترانه ببافید.

برای دستبد دخترانه می توان از بند ظریف تر استفاده کرد و می توانید لا به لای بافت مهره یا منجوق اضافه کنید.

شاید این خودآموز طولانی بنظر برسد٬ ولی یادگیری آن آسان است.

وسایل لازم برای بافت دستبند دوستی

  • بند چرمی یا بند کفش
  • قیچی

مراحل بافت دستبند دوستی

Paracord_Celtic_Bar_Bracelet_93_6_10_s1مرحله اول بافت دستبند یادگیری بافتن زنجیره است.

نکته ای که در بافت این زنجیر باید رعایت کنید٬ این است که در ابتدای زنجیر یک حلقه باقی بگذارید که قلاب برای بست دستبند باشد.

Paracord_Celtic_Bar_Bracelet_93_6_10_s2مرحله دوم بافت دستبند زیبای دوستی گره انتهای زنجیر است.

هر وقت طول زنجیر مناسب دور دست شد٬ این گره را مطابق شکل ایجاد کنید و سپس بندی را که در شکل آبی رنگ است٬ قیچی کنید.

Paracord_Celtic_Bar_Bracelet_93_6_10_s3در مرحله آخر بافت دستبند برای دوستی برای دستبندتان چفت ببافید که داخل قلاب رفته و بتوانید دستبندتان را دور دست قفل کنید.

Paracord_Celtic_Bar_Bracelet_93_6_10_f