دستنوشته نوبخت جنجالی شد + عکس ناهار تدارک دیدید ؟ بله

عکس خبرگزاری دولت از دستنوشته سخنگوی دولت

نهار تدارک دیدید؟ بله!

عکس خبرگزاری دولت از دست‌نوشته نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز

ایرنا این تصویر را از خروجی خود حذف کرده است