دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیات

کلاهبرداری با دستکاری دستگاه های خودپرداز

دستکاری دستگاه خودپرداز : امروزه همه می دانند که در مورد کار با دستگاه های خودپرداز باید بسیار با احتیاط رفتار کرد و هر کسی که قصد استفاده از این دستگاه ها را دارد باید از میزان سواد و آگاهی مشخصی برخوردار باشد. شاید فکر کنید تنها چیزی که در دستگاه های خودپرداز ممکن است جالب باشد عکسی خواهد بود که دستگاه به طور اتوماتیک از کاربر خواهد گرفت باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. روز به روز روش های خلاقانه تری برای کلاهبرداری از این دستگاه ها و کاربران آن ها ابداع می شود.

how to spot atm scam 4 594ccb278f967 700 w750 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیات

اگر یک دستگاه خودپرداز ظاهری سالم و معمولی داشته باشد تضمین کننده ی این نیست که شما قربانی کلاهبرداری نشوید. بسیاری از روش های کلاهبرداری جدید مانند دستگاه ضبط اطلاعات و سیستم های هک کننده در داخل دستگاه خودپرداز نصب شده و از ظاهر دستگاه نمی توان متوجه آن ها شد. در ادامه می خواهیم تصاویری از روش های جدید و خلاقانه کلاهبرداران با استفاده از دستگاه های خودپرداز را به شما نشان دهیم.

how to spot atm scam 1 594cc38d60c64 700 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیاتتمامی دستگاه شبیه سازی شده است.

594cb86f66459 700 w750 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیاتهمیشه قسمتی که کارت در آن جا قرار می گیرد را تکان دهید.

how to spot atm scam 4 594ccb278f967 700 w750 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیاتصفحه دکمه های قلابی و صفحه ی ضبط کردن اطلاعات که زیر آن قرار گرفته است.

how to spot atm scam 5 594ccd7dc1d1c 700 w750 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیاتاگر محل ورود کارت بیرون آمده بود بدانید که دستگاه ضبط اطلاعات در دستگاه نصب شده است.

how to spot atm scam 6 594cce74cd6e4 700 w750 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیاتاگر ترک هایی در قسمت تحویل پول دیدید نیز احتمال نصب شدن سیستم های هک اطلاعات در دستگاه بسیار زیاد است.

how to spot atm scam 8 594cd78fc3a4d 700 w750 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیاتدستگاه هایی برای بدام انداختن پول نقد

how to spot atm scam 10 594cdeaf3082e 700 w750 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیاتدوربین های اضافی

how to spot atm scam 14 594d04c942de2 700 w750 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیاتدوربین مخفی

how to spot atm scam 15 594d0cae4c6e3 700 w750 دستکاری دستگاه خودپرداز برای کلاهبرداری + تصاویر و جزئیات

جعبه های قهوه ای مشکوک که در آن ها دوربین کار گذاشته شده است.


حتما بخوانید :  رژه زنان ارتش یمن برای مقابله با ارتش سعودی + تصاویر