دستگیری مرد مست هنگام مصاحبه برنامه زنده + فیلم لحظه دستگیری

فیلم پلیسی که حین مصاحبه یک مجرم را دستگیر کرد

دستگیری مرد مست : یک مامور پلیس در استرالیا حین مصاحبه با رسانه‌ها، مجرمی که در حالت غیرطبیعی بود را دستگیر کرد.

فیلم دستگیری مرد مست

دانلود فیلم