دعای رضا رفیع در برنامه حالا خورشید + فیلم دعای دعای رضا رفیع

دعای جالب رضا رفیع در برنامه حالا خورشید
رضا رفیع از مجریان برنامه صبحگاهی حالا خورشید برای مردم ایران دعای جالبی دارد