دیدار شاعران با رهبر انقلاب ۲۰ خرداد ۹۶ + تصاویر و حاشیه های

دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با مقام معظم رهبری

دیدار شاعران با رهبر : در شامگاه میلاد کریم اهل ‌بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام، جمعی از اهالی فرهنگ، استادان شعر و ادب فارسی و شاعران جوان و پیشکسوت کشور با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

عکس های دیدار شاعران با رهبر

57502663 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502664 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502665 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502669 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502672 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502673 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502674 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502675 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502676 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502677 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502678 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502679 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502680 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502681 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502682 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502683 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502684 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502685 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502686 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502687 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502688 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502689 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502690 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502691 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502692 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502693 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های 57502694 دیدار شاعران با رهبر انقلاب 20 خرداد 96 + تصاویر و حاشیه های