وزیر امور خارجه فرانسه با روحانی دیدار کرد + تصاویر

تصاویر دیدار وزیر امور خارجه فرانسه با روحانی

دیدار وزیر امور خارجه فرانسه با روحانی : عصر امروز دوازدهم بهمن ماه ژاک مارک ارو، وزیر خارجه فرانسه با حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران در محل دفتر رییس جمهور دیدار کردند.