رابطه رضا روحانی با مجری زن شبکه من و تو + عکس

رضا روحانی مجریان شبکه من و تو

رابطه رضا روحانی : فرانک و رضا روحانی که هردو مجریان شبکه من و تو میباشند چند وقتی مي شود که با یکدیگر ارتباط‌ اي عاشقانه برقرار نموده اند.مدتی پیش رضا روحانی آهنگساز و داور مسابقه استیج در برنامه شبکه تو از ارتباط‌ عاشقانه اش با مجری شبکه من و و خبر داده بود.حالا فرانک مجری شبکهمن و تو تصویر و نوشته عاشقانه جدیدی را برای رضا روحانی نوشته

و آن را منتشر کرده هست.فرانک سلیمانی مجری شبکه من و تو که ارتباط‌ عاشقانه اي را با رضا روحانی شروع کرده هست با انتشار تصویر و متنی صفحه شخصی اش را بروز کرد.

فرانک مجری من و تو نوشت:

رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و توکیستی که من

آن گونه به اعتماد

نام خود را

با تو مي گویم…

کلید قلبم را

در دستانت مي گذارم

نان شادی ام را با تو قسمت مي کنم

به کنارت مي نشینم

و سربر شانه‌ي تو

اینچنین آرام

به خواب مي روم؟

کیستی که من

آن گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ مي کنم؟

همینطور این خانمِ مجری شبکه من و تو با انتشار تصویر زیر نوشت

رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و توحال همگي خوش باشه هميشه و لب همه ي خندون و پشت همگي گرم…

حتما بخوانید :  داستان عجیب زندگی پادشاهی با 100 زن در یک قصر + عکس

رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و توشبکه من و تو،فساد در شبکه من و تو،ازدواج رضا روحانی

رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و تو

رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و تورضا روحانی،رضا روحانی و فرانک،فرانک مجری من و تو

رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و تو