رابطه مغز و کامپیوتر در آینده نزدیک اینگونه خواهد شد + عکس

رابطه مغز با هوش مصنوعی

رابطه مغز و کامپیوتر : دنیایی را تصور کنید که در آن ماشین­ ها با ذهن کنترل می ­شوند. این وعده رابط­ های مغز و کامپیوتر (BCI) است که در آن کامپیوترها با رمزگشایی افکار انسان آن را به دستورات ماشینی ترجمه می­ کنند. در اینجا نگاهی به سیر تکاملی رابط مغز و کامپیوتر، وضعیت کنونی و دورنمای آینده آن می­اندازیم.

رابطه مغز و هوش مصنوعی

[اینفوگرافیک] هر آنچه باید از ادغام مغز با هوش مصنوعی بدانید