راهب طلایی ( تصاویر راهب مومیایی شده با طلا جنجال برانگیز شد )

راهب طلا

راهب مومیایی شده با طلا جنجال برانگیز شد”

بیشتر از ۱۰۰۰ سال پیش راهبی بوداییبا نام ” کیسان ژانگ ” نمی دانست که حیات و مرگش باعث مناقشه بین دو کشور خواهد شد. جسدمومیایی شده با طلای این راهب که به بودای خندان معروف است برای دهه ها محل عبادتگاه و پرستش در معبدی در یک دهکده کوچک در حین بود.

اما اکنون این جسد مومیایی شده توسط یک کلکسیونر هلندی خریده شده و به وی تعلق دارد. مقامات چینی با اقامه دعوا در یک دادگاه بین المللی علیه دولت هلند از آنها خواسته اند تا با فشار بر این کلکسیونر، این راهب مومیایی شده را که به گفته آنها از این معبد به سرقت رفته به چین بازگردانند.

بنا به ادعای مقامات محلی روستا این بودای خندان که معروف به ” پاتریچ ژانگنگ ” بوده در سال ۱۹۹۵ ازمعبدروستا دزدیده شده و باید به چین بازگردانده شود. “ژانگنگ ” که یک طبیب محلی نیز بوده با کمک گیاهان دارویی به درمان بیماران نیز می پرداخته است. زمان حیات وی را سلسله ” سونگ ” و بین سال های ۹۶۰-۱۲۷۹ بعد از میلاد مسیح ( AD) می دانند.