رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس

چهارمين رزمايش بزرگ محمد رسول الله (ص)

رزمایش محمد رسول الله چهار با رمز لیبک یا رسول الله (ص) صبح امروز یکشنبه با فرمان امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب شرقی کشور آغاز شد.در دومین روز رزمایش محمد رسول الله (ص) ۴ نیروی زمینی ارتش، موشک‌های رهگیر طوفان ساخت صنایع دفاعی با ایجاد تغیراتی در برد، سامانه پرتاب،اثرگذاری و دقت بالاتر در اصابت به‌اهداف توسط خلبانان هوانیروز ارتش با موفقیت به سمت اهداف مورد نظر شلیک شدند.

تصاویر رزمايش محمد رسول الله

resized 1979182 104 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979183 403 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979184 254 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979185 888 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979186 299 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979187 706 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979181 315 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979188 660 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979189 527 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979190 246 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979191 322 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979192 549 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1979193 833 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981050 144 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981051 155 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981052 878 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981053 795 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981054 210 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981055 270 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981056 130 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981057 100 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981058 928 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981059 557 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981060 462 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981061 111 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس
resized 1981062 266 رزمايش محمد رسول الله (ص) در قالب تصاویر میدانی مانور + عکس

رزمايش محمد رسول الله


حتما بخوانید :  حمله به دفتر سازمان امنیت روسیه + جزئیات و تعداد کشته ها