روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

تصاویر روش خلاقانه در عکس گرفتن

روش خلاقانه در عکس گرفتن : زمانی که جاناتان کوبن کوینیونز کارش را به عنوان مشاور اقتصادی در بروکسل بلژیک رها کرد و با فروش ماشینش یک بلیط یک طرفه به مقصد کوبا در ماه مارس ۲۰۱۶ خرید یادش رفت که به مادرش موضوع را اطلاع دهد. به همین دلیل برای این که نگرانی مادرش را رفع کند در سفرهای بعدی اش به سراسر جهان روشی خلاقانه را به کار برده است که دلخوری مادرش از سفر ناگهانی او به کوبا تکرار نشود. از این رو وی همراه با هر عکسی که می گیرد نوشته ای را با عنوان «مادر حال من خوب است» در دست دارد. وی در هر عکسی این نوشته را به نحوی با خود همراه دارد و با این کار به مادر خود اعلام می کند که علی رغم سفر کردن به جاهای خطرناک همچنان حال وی خوب بوده و خطری او را تهدید نمی کند.

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 25 593f937255278 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

در ادامه از شما دعوت می کنیم تعدادی از عکس های بامزه ی این جوان خانواده دوست را مشاهده کنید.

13397587 226735951052800 2024414255 n 593f99dd82081 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 4 593f93411d2c5 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 6 593f93454be6e 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 8 593f934a4ff63 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 14 593f93567a4ea 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 15 593f935981c74 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 18 593f93614bc50 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 20 593f936653d42 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 24 593f937046ebb 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 25 593f937255278 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 28 593f937947d16 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 29 593f937b4b54f 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 30 593f937d5be11 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 33 593f9383540e7 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 41 593f939551cce 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 42 593f93975b929 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 45 593f939d5a540 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 47 593f93a27160e 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس

mom im fine guy still travel around world jonathan quinonez 48 593f93a42741e 700 w700 روش خلاقانه در عکس گرفتن ( مادر حال من خوب است ) + عکس


حتما بخوانید :  عکاسی در لحظه مناسب با ثبت تصاویر خیره کننده جالب + تصاویر