زلزله انبار الوم در گلستان + جزئیات ، عکس و محل زلزله

زلزله ۴.۱ ریشتری در گلستان

زمین لرزه گلستان را لرزاند.- از گرگان؛زمین لرزه ای در ساعت۱۸:۷ به قدرت ۴.۱ ریشتر انبار الوم در گلستان را لرزاند.این زمین لرزه در عمق ۲۲ کیلومتری زمین روی داد.

این زمین لرزه در بعضی از شهر های گلستان هم احساس شده است.