زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا

زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا

زمین لرزه ۵.۴ ریشتری مرکز ایتالیا را به شدت لرزاند

این زمین لرزه در منطقه وال نرینا در میان شهرهای پروجا و ماچراتا بوقوع پیوست.

زمین لرزه در مرکز ایتالیا : در این منطقه خطوط برقی قطع شده و مردم از ترس به خیابان ها ریختند و ماموران امداد رسانی در آماده باش کامل قرار دارند.
resized 1917642 539 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا

زلزله در مرکز ایتالیا – تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا

resized 1917643 251 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917644 823 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917645 474 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917646 391 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917647 970 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917648 374 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917649 914 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917650 468 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917651 458 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917652 914 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917653 259 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا
resized 1917654 393 زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا

حتما بخوانید :  فرار ابوبکر البغدادی از موصل و همسر البغدادی به اسارت درآمد