زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس

ژست زنان عصر قاجار مقابل دوربین عکاس روس

زنان قاجار : آنتوان سوروگین عکس هایی از زنان حرمسرا و دیگر زنان عصر قاجار در عکاسخانه خود گرفته که کمتر دیده شده است. راحتی زنان عصر قاجار مقابل دوربین نشان می دهد که عکاس به خوبی با سوژه های خود ارتباط برقرار کرده است.ناصرالدین شاه در سفرهای خود به فرنگ، دلباخته هنرهای غربی هم چون باله، رقص، تئاتر و … شد. او در بازگشت از فرنگ برای زنان حرم سرا دامن های کوتاه غربی، ساپورت باله و … می آورد.

عکس های زنان قاجار

photo 2015 12 07 13 15 03 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 14 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 17 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 20 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 23 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 25 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 28 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 31 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 33 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 36 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 39 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 42 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 45 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 47 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 50 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس
photo 2015 12 07 13 15 53 زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس

حتما بخوانید :  عجیب ترین زایمان طبیعی جهان ( زنی که بُز به دنیا آورد) + تصاویر