زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس

ژست زنان عصر قاجار مقابل دوربین عکاس روس

زنان قاجار : آنتوان سوروگین عکس هایی از زنان حرمسرا و دیگر زنان عصر قاجار در عکاسخانه خود گرفته که کمتر دیده شده است. راحتی زنان عصر قاجار مقابل دوربین نشان می دهد که عکاس به خوبی با سوژه های خود ارتباط برقرار کرده است.ناصرالدین شاه در سفرهای خود به فرنگ، دلباخته هنرهای غربی هم چون باله، رقص، تئاتر و … شد. او در بازگشت از فرنگ برای زنان حرم سرا دامن های کوتاه غربی، ساپورت باله و … می آورد.

عکس های زنان قاجار


حتما بخوانید :  عکس قدیمی بوشهر ( تصاویر کمتر دیده شده بوشهر در دهه 1350 )