زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

زندانی که در آن حبس ابد آرزوی مجرمان است

زندان لوکس : اين زندان در سراشیبی جنگل‌های جنوب نروژ و در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار ساخته شده است.

تصور ما از زندان همیشه مکانی پر از آشوب و دلهره بوده اما در نروژ شما زندانی را مشاهده می‌کنید که هیچ شباهتی به مکانی برای حبس مجرمین ندارد. نام این زندان هالدن است. این زندان مدرن توسط گروه طراح معماری اریک مولر ساخته شده است. از امکانات این زندان میتوان به کارگاه‌های مدرن و به‌روز، اتاق های بازی، سالن‌های ورزشی و امکانی برای آشپزی، اجرای موسیقی، مطالعه تحقیق و یادگیری مهارت های فنی و اجتماعی اشاره کرد. در این زندان ۲۵۲ نفری هیچ زندانبان مسلحی وجود ندارد و دلیل آن کمتر کردن فاصله میان زندانی و زندان‌بان است.

عکس های زندان لوکس و مدرن

Het Arresthuis Hotel 1 2 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 2 2 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 3 2 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 4 2 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 5 2 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 6 2 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 7 2 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 8 2 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 9 2 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 12 1 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 13 1 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 14 1 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 15 1 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 16 1 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 17 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 18 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

Het Arresthuis Hotel 20 زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس

زندان لوکس و مدرن که هر مجرمی آرزوی آن را دارد + عکس


حتما بخوانید :  چیستان های جالب با جواب برای افراد باهوش + 17 چیستان با جواب